English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-07-15 西半山 瀚然 43 A 49.800 詳情 最近放盤
  2019-07-12 西半山 寶威閣 B座 17 3 1218 22.880 @18785 詳情 最近放盤
  2019-07-10 西半山 柏苑 27 C 641 1.736 @2708 詳情 最近放盤
  2019-07-09 西半山 裕仁大廈 C座 4 1 16.000 詳情 最近放盤
  2019-07-09 西半山 杏彤苑 3 B 1579 41.480 @26270 詳情 最近放盤
  2019-07-08 西半山 殷樺花園 第02期 20 B 1029 24.300 @23615 詳情 最近放盤
  2019-07-05 西半山 嘉輝大廈 15 A 16.180 詳情 最近放盤
  2019-07-05 西半山 衛城閣 13 B 367 6.330 @17248 詳情 最近放盤
  2019-07-04 西半山 崇華大廈 11 D 35.000 詳情 最近放盤
  2019-07-04 西半山 柏苑 27 C 641 1.736 @2708 詳情 最近放盤
  2019-07-04 西半山 聯邦花園 第01座 倫敦閣 17 C 30.500 詳情 最近放盤
  2019-07-04 西半山 崇華大廈 5 B 46.000 詳情 最近放盤
  2019-07-04 西半山 崇華大廈 13 B 34.000 詳情 最近放盤
  2019-07-04 西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣 17 B 31.200 詳情 最近放盤
  2019-07-03 西半山 禮賢閣 B座 12 3 18.880 詳情 最近放盤
  2019-07-02 西半山 高雲台 40 G 1048 11.000 @10496 詳情 最近放盤
  2019-07-02 西半山 福臨閣 16 A 535 7.500 @14019 詳情 最近放盤
  2019-07-02 西半山 衛城閣 18 C 367 6.600 @17984 詳情 最近放盤
  2019-06-28 西半山 巴丙頓山 8 C 20.802 詳情 最近放盤
  2019-06-28 西半山 西摩道13-13號A 5 13A 14.500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.