English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-01-22 西半山 禮賢閣 B座 9 4 15.800 詳情 最近放盤
  2020-01-22 西半山 豫苑 第02座 16 E 704 11.020 @15653 詳情 最近放盤
  2020-01-22 西半山 天匯 68 B 6144 295.000 @48014 詳情 最近放盤
  2020-01-20 西半山 豫苑 第02座 16 E 704 11.020 @15653 詳情 最近放盤
  2020-01-16 西半山 恒柏園 B座 8 1 30.880 詳情 最近放盤
  2020-01-14 西半山 鑑波樓 9 A 9.275 詳情 最近放盤
  2020-01-10 西半山 百合苑 24 A 783 14.000 @17880 詳情 最近放盤
  2020-01-10 西半山 慧明苑 第02座 33 C 2864 63.600 @22207 詳情 最近放盤
  2020-01-10 西半山 柏道2號 32 D 1176 23.500 @19983 詳情 最近放盤
  2020-01-03 西半山 文麗苑 5 B 30.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.