English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-11-14 西半山 崇寧大廈 6 B 14.000 詳情 最近放盤
  2019-11-14 西半山 興華樓 APT A 3 4 5.000 詳情 最近放盤
  2019-11-14 西半山 蔚庭軒 9 F 383 6.500 @16971 詳情 最近放盤
  2019-11-14 西半山 駿豪閣 12 F 669 11.100 @16592 詳情 最近放盤
  2019-11-12 西半山 駿豪閣 19 D 847 15.050 @17769 詳情 最近放盤
  2019-11-08 西半山 豫苑 第01座 21 H 704 11.300 @16051 詳情 最近放盤
  2019-11-04 西半山 雍景台 第02座 5 D 1268 20.600 @16246 詳情 最近放盤
  2019-10-31 西半山 帝豪閣 C座 10 4 1319 21.960 @16649 詳情 最近放盤
  2019-10-30 西半山 興華樓 APT B 11 1 13.500 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 般含台 9 A 630 15.250 @24206 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 柏苑 20 B 641 8.800 @13729 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 崇華大廈 5 A-C 797.000 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 崇華大廈 11 C 93.400 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 崇華大廈 10 B 84.600 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 崇華大廈 1 B 27.700 詳情 最近放盤
  2019-10-29 西半山 崇華大廈 12 C 56.300 詳情 最近放盤
  2019-10-23 西半山 帝豪閣 C座 10 4 1319 21.960 @16649 詳情 最近放盤
  2019-10-22 西半山 蔚庭軒 27 B 11.880 詳情 最近放盤
  2019-10-21 西半山 殷然 52 A 197.800 詳情 最近放盤
  2019-10-21 西半山 殷然 52 A 197.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.