English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-09-13 西半山 高雲台 13 E 1047 14.800 @14136 詳情 最近放盤
  2019-09-13 西半山 輝煌台 14 A 470 8.000 @17021 詳情 最近放盤
  2019-09-13 西半山 輝煌台 27 E 681 11.700 @17181 詳情 最近放盤
  2019-09-13 西半山 瀚然 16 A 37.500 詳情 最近放盤
  2019-09-09 西半山 雅翠園 11 C 2.500 詳情 最近放盤
  2019-09-05 西半山 安峰大廈 9 D 6.375 詳情 最近放盤
  2019-09-04 西半山 翡翠園 3 A 45.000 詳情 最近放盤
  2019-09-03 西半山 寧養台 A座 10 B 1334 19.000 @14243 詳情 最近放盤
  2019-09-02 西半山 海雅閣 19 A 668 8.580 @12844 詳情 最近放盤
  2019-09-02 西半山 巴丙頓山 3 D 17.709 詳情 最近放盤
  2019-08-30 西半山 福臨閣 6 B 430 6.380 @14837 詳情 最近放盤
  2019-08-29 西半山 瓊峰台 26 A 1735 34.000 @19597 詳情 最近放盤
  2019-08-28 西半山 俊傑花園 32 D 989 21.430 @21668 詳情 最近放盤
  2019-08-23 西半山 華庭閣 21 C 1113 16.200 @14555 詳情 最近放盤
  2019-08-23 西半山 年豐園 第02座 9 J 17.000 詳情 最近放盤
  2019-08-22 西半山 寶恒閣 7 A 2.000 詳情 最近放盤
  2019-08-22 西半山 柏道2號 40 B 1240 29.500 @23790 詳情 最近放盤
  2019-08-20 西半山 羅便臣道80號 第02座 18 C 1124 23.400 @20819 詳情 最近放盤
  2019-08-20 西半山 應彪大廈 10 B 569 8.000 @14060 詳情 最近放盤
  2019-08-16 西半山 富景花園 第01座 26 B 703 14.630 @20811 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.