English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-11-20 住宅 上環 御林豪庭 530 377 23000 022820 詳情
  2018-11-20 住宅 灣仔 寶豐大廈 458 348 8.600 019533 詳情 按揭計算
  2018-11-19 住宅 西半山 裕仁大廈 D座 1700 1442 26.000 58000 021306 詳情 按揭計算
  2018-11-19 住宅 西營盤  450 335 16500 020129 詳情
  2018-11-19 住宅 西營盤  -- 299 17000 028049 詳情
  2018-11-19 住宅 西營盤 瑧蓺 -- 221 21000 028085 詳情
  2018-11-19 住宅 灣仔  800 463 25800 020175 詳情
  2018-11-19 住宅 上環 裕利大廈 328 260 16000 028004 詳情
  2018-11-19 住宅 堅尼地城 金富樓 325 274 18000 023447 詳情
  2018-11-19 住宅 上環  400 231 5.800 14800 022885 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.