English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-09-14 住宅 中半山 樂信台 第01座 899 762 43000 029401 詳情
  2019-09-14 住宅 東半山  -- 1094 42000 028808 詳情
  2019-09-11 住宅 上環 文景大廈 346 214 15500 025135 詳情
  2019-09-10 住宅 銅鑼灣  607 442 14.200 28000 029343 詳情 按揭計算
  2019-09-09 住宅 上環 荷李活大樓 680 540 10.260 29000 027559 詳情 按揭計算
  2019-09-09 住宅 上環 堅苑大廈 780 530 18.000 020756 詳情 按揭計算
  2019-09-06 住宅 中半山 樂欣大廈 384 266 17000 017001 詳情
  2019-09-06 住宅 西半山 福臨閣 397 305 7.380 25000 008841 詳情 按揭計算
  2019-09-05 住宅 堅尼地城 南里壹號 -- 244 25000 029290 詳情
  2019-09-05 住宅 上環 大成大廈 1100 741 38000 012017 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.