English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-07-21 住宅 薄扶林  1591 1109 26.000 027541 詳情 按揭計算
  2018-07-21 住宅 銅鑼灣 曦巒 579 428 27000 027542 詳情
  2018-07-21 住宅 中半山 明雅園 2600 2145 110000 027540 詳情
  2018-07-20 住宅 上環 金谷大廈 759 573 32500 027536 詳情
  2018-07-20 住宅 西半山 輝煌台 681 511 29000 027341 詳情
  2018-07-20 住宅 堅尼地城 學士台 722 649 31000 027535 詳情
  2018-07-20 住宅 上環 金莉大廈 465 336 16000 000418 詳情
  2018-07-19 住宅 灣仔 修頓花園 790 591 11.800 027451 詳情 按揭計算
  2018-07-19 住宅 西半山 雍景台 1096 893 23.800 47000 004792 詳情 按揭計算
  2018-07-19 住宅 中半山 騰皇居 1695 1267 75000 004177 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.