English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-01-19 住宅 堅尼地城  -- 451 25000 028339 詳情
  2019-01-19 住宅 中半山 樂欣大廈 359 249 16000 001241 詳情
  2019-01-17 住宅 西營盤  -- 263 24000 028356 詳情
  2019-01-17 住宅 筲箕灣 形薈 -- 298 20000 028355 詳情
  2019-01-17 住宅 東半山 光明台 769 616 26800 003797 詳情
  2019-01-16 住宅 上環 豪景台 545 393 20000 011773 詳情
  2019-01-15 住宅 西半山 雍景台 1376 1119 27.000 004799 詳情 按揭計算
  2019-01-15 住宅 堅尼地城 利時大廈 364 229 13900 028240 詳情
  2019-01-14 住宅 香港仔 福群大廈 422 325 16000 028327 詳情
  2019-01-14 住宅 中半山 禮順苑 -- 470 25000 028319 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.