English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-03-23 住宅 西半山 寶玉閣 450 332 6.800 019050 詳情 按揭計算
  2019-03-20 住宅 西半山 輝煌台 681 511 30000 013524 詳情
  2019-03-19 住宅 上環  400 231 5.800 16800 022885 詳情 按揭計算
  2019-03-19 住宅 西半山 堅威大廈 300 150 13000 026651 詳情
  2019-03-19 住宅 上環 華冠大廈 334 222 14500 019072 詳情
  2019-03-19 住宅 上環  -- 469 65000 028663 詳情
  2019-03-18 住宅 上環 銀禧大廈 380 288 5.800 019933 詳情 按揭計算
  2019-03-18 住宅 西半山 安峰大廈 475 427 8.500 021513 詳情 按揭計算
  2019-03-15 住宅 東半山  -- 2603 80000 028608 詳情
  2019-03-15 住宅 上環 堅苑大廈 650 461 22000 020702 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.