English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-05-21 住宅 西營盤 高士台 -- 264 7.680 025003 詳情 按揭計算
  2019-05-21 住宅 上環 匡景居 539 367 9.280 025548 詳情 按揭計算
  2019-05-20 住宅 上環 禧利大廈 511 390 9.000 25000 015057 詳情 按揭計算
  2019-05-17 住宅 西半山 年豐園 -- 1256 65000 028281 詳情
  2019-05-17 住宅 筲箕灣  505 333 6.280 028919 詳情 按揭計算
  2019-05-15 住宅 上環  406 338 25000 026242 詳情
  2019-05-14 住宅 西半山  397 305 7.680 008841 詳情 按揭計算
  2019-05-14 住宅 西營盤 萬林閣 590 409 8.800 013356 詳情 按揭計算
  2019-05-11 住宅 西半山  400 350 20000 022877 詳情
  2019-05-11 住宅 西半山 寶玉閣 450 332 18800 014232 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.