English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-09-22 住宅 西營盤 富裕大廈 550 433 23500 024471 詳情
  2018-09-20 住宅 上環 雍翠台 第01座 550 376 27000 027785 詳情
  2018-09-20 住宅 上環 美意居 601 372 8.000 20000 015969 詳情 按揭計算
  2018-09-20 住宅 上環 寶華軒 1136 797 48000 023269 詳情
  2018-09-20 住宅 中半山 明苑 704 505 26000 008935 詳情
  2018-09-20 住宅 堅尼地城 聯興新樓 550 429 23000 026649 詳情
  2018-09-20 住宅 上環 儒林閣 376 269 21000 026773 詳情
  2018-09-18 住宅 灣仔 修頓花園 790 591 10.800 027451 詳情 按揭計算
  2018-09-18 住宅 上環  812 513 43000 016669 詳情
  2018-09-17 住宅 堅尼地城  400 319 17500 017412 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.