English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-05-26 住宅 灣仔 杜智台 427 354 15500 027256 詳情
  2018-05-26 住宅 灣仔 杜智台 447 367 17000 027254 詳情
  2018-05-26 住宅 西半山 百合苑 567 396 8.000 011818 詳情 按揭計算
  2018-05-26 住宅 西半山 百合苑 595 431 8.800 009819 詳情 按揭計算
  2018-05-26 住宅 上環 莉景閣 522 333 8.000 015221 詳情 按揭計算
  2018-05-26 住宅 西半山 時樂花園 568 365 8.300 010763 詳情 按揭計算
  2018-05-26 住宅 堅尼地城 紫蘭樓 800 620 38000 016142 詳情
  2018-05-26 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 341 263 17000 027257 詳情
  2018-05-25 住宅 西半山 海雅閣 668 445 7.980 004662 詳情 按揭計算
  2018-05-25 住宅 上環 金谷大廈 700 573 27800 016868 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.