English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-07-13 住宅 上環 寶華軒 811 567 32000 000635 詳情
  2019-07-12 住宅 西營盤 頌賢閣 361 313 24000 025280 詳情
  2019-07-12 住宅 上環 荷李活大樓 680 540 10.260 32000 027559 詳情 按揭計算
  2019-07-09 住宅 西半山 海雅閣 668 445 9.280 016213 詳情 按揭計算
  2019-07-05 住宅 上環 銀禧大廈 400 288 16500 014376 詳情
  2019-07-03 住宅 上環 中發大廈 403 206 18000 014188 詳情
  2019-07-03 住宅 上環 寶華軒 811 567 33000 020691 詳情
  2019-06-22 住宅 西半山 寶玉閣 450 332 19800 016778 詳情
  2019-06-22 住宅 西半山 衛城閣 346 335 10.750 022732 詳情 按揭計算
  2019-06-21 住宅 大角咀 維港灣 1819 1408 33.000 029038 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.